Boro & Sashiko, Harmonious Imperfection
Boro & Sashiko, Harmonious Imperfection - view 1Boro & Sashiko, Harmonious Imperfection - view 2Boro & Sashiko, Harmonious Imperfection - view 3Boro & Sashiko, Harmonious Imperfection - view 4Boro & Sashiko, Harmonious Imperfection - view 5

Boro & Sashiko, Harmonious Imperfection

Ref: 20384  

 

Go to Product Details